Bakanlık yetkili kuruluşu Tunada Kentsel Dönüşüm olarak uzmanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile sizlere Kentsel Dönüşüm Danışmanlık ile kentsel dönüşüm hizmetlerini sunuyoruz.    


  • Binanız için Deprem Risk Raporunun hazırlanması
  • Bina Deprem Risk Raporu’nun İDAREDEN ONAYI. 
  • Binanız için Bina Ortak Karar Protokolü’nün hazırlanması. Anlaşmak istemeyen 1/3 Azınlık Hisselerinin Bakanlıkta Satışı, Kamulaştırılması (Çözüm Ortağımız Hukuk Büroları ile) 
  • Binanız için Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde (Kentsel dönüşüm kira yardımı, kentsel dönüşüm kredisi) Hukuki bilgilendirme ve çözüm ortağı anlamalı bankalar ile
  • Danışmanlık. (Çözüm Ortağımız Hukuk Büroları ile)
  • Binanızın Yeniden Yapım veya Bina Güçlendirme Uygulaması için ruhsat projelerinin, Metraj, Keşif, İhale dosyalarının hazırlanması ve ilgili belediyeden yada kurumdan inşaat ruhsat izninin çıkarılması.  
  • Binanızın Yeniden Yapım veya Bina Güçlendirme Uygulamasının yapılması.
  • Bina İnşaatınızın projesine uygun olarak tamamlandıktan sonra Belediyeden Binanız için İSKANLI Daire Tapularınızın Çıkarılması. 
  • Binanız için Kentsel dönüşüm sürecinde gerekli tüm sözleşmelerin hazırlanması. Malikler arası, inşaat şirketi - Malikler arası (Çözüm Ortağımız Hukuk Büroları ile)
  • Kentsel dönüşüm kapsamına girmiş binanız için kanun kapsamında yapılan işlemlerin, alınmış kararların denetlenmesi; var ise binanız için hazırlanmış deprem risk raporunun kontrol edilmesi, konu hakkında detaylı bir çalışma hazırlanması için Tunada Kentsel Dönüşüm olarak siz hak sahiplerine hizmet veriyoruz.