BİNANIZI TAMAMEN YASAL HALE GETİRİN 

YAPI KAYIT BELGESİ ALMAK ZORUNLU MU? Yapı Kayıt Belgesi, yapıların yasal olarak tanınması için gereklidir ve zorunludur. Yapı sahipleri, yapılarının bulunduğu belediyeye veya il özel idaresine belgeyi sunmak zorundadır. Yapı kayıt belgesi olmayan yapılara herhangi bir elektrik, su, doğalgaz vb abonelikleri verilmemektedir. Yapı Kayıt Belgesi ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

 

YAPI KAYIT BELGESİ SONRASI KAT MÜLKİYETİ NASIL KURULUR ?

Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra yapı ruhsatı alıp yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda yapı kullanım izin belgesi aranmadan tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilir. Bunu için; 1-) Yapı Kayıt Belgesi 2-) Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri. Bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları. Kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası. Bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje. 3-) İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge. 4-) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı. 5-) Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları. Lisanslı Harita Kadastro Büroları tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne müracaatta bulunulur. Daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedel yatırılır. Belirtilen projeyi hazırlayan mimar ile belirtilen zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan yapı malikleri birlikte hukuken sorumludur. Kat mülkiyetine geçilmiş olması. 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Tamamlanmamış yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş kısımların inşaatı ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile tamamlanabilir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.

 

 YENİ DÜZENLEME İLE TAPUSU OLMAYANA YAPI KAYIT BELGESİ VERİLEBİLECEK

Türkiye'de 15 milyondan fazla imar sorunu olan yapı, yeni yasa ile yapı kayıt belgesine kavuşabilecek. Denizli'de de imar affından yararlanabilecek çok sayıda yapı bulunuyor. Denizli’de 2017 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısının ise 23 bin 385 olduğu ifade edildi. İmara uygun olmayan yapı ölümleri imar barışı kapsamında yasal hale getirilerek, "kaçak yapı" veya "kaçak bölüm" durumundan kurtulmuş olacaktır. İmar barışı ile kaçak yapılar, ruhsatı olmayan yapılar, bodrum katlar, açık veya kapalı balkonlar, dubleks binalar, imara aykırı yapılan binalar yasal olarak tescillenebilecek, imar barışına dahil olacak. Olası deprem risklerine karşı önlemlerin alınması, imara uygun olmadan yapılan yapıların tespiti için devlet tarafından getirilen imar affı, vatandaşların da içini rahatlatacak. İmar barışı vasıtasıyla kat mülkiyeti elde edilebilecek.

 

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR? İmara uygun olmadan yapılan yapıların, uygunsuz bölümleri ile ilgili anlaşmazlıkların giderilmesinde imar affı kanunu devreye girecek. İmar barışından yararlanmak için Tunada kentsel dönüşüm'e aracılığı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yasadan faydalanmak için gerekli evraklar toplanıp, harç ücretlerinin yatırılması gerekmekte. Gereklilikleri yerine getirenlere imar affı kapsamında yapı kayıt belgesi verilecek.

 

YAPI KAYIT BELGESİ HARÇ BEDELİ NE KADAR? Yapı Kayıt belgesi başvurularında arsa rayiç bedeli ve bina yapım maliyetinin toplamının konutlarda %3'ü, iş yerlerinde %5'i kadar harç bedeli ödenecek. Kat mülkiyetine geçebilmek için bedelin iki katı kadar harç ödenecek. İmar Barışı uygulamasından kat mülkiyetine geçerek faydalanabilmek için kat maliklerinin ve toplam arsa payının tamamının onayı gerekli olmaktadır.

 

YAPI KAYIT BELGESİ NASIL ALINIR? Yapı Kayıt Belgesi, 31 Aralık 2017 tarihinden daha önce yapılan binalar için alınabilecek. Başvurunuzu Tunada kentsel dönüşüm'e yapabilir, uzman mimar kadromuzun yapacağı yönlendirmelerle en hızlı ve doğru sonucu elde edebilirsiniz. Yasadan son faydalanma tarihi 31 Aralık 2018 olarak açıklandı,irtibat: 0 258 264 73 73

İŞYERİNE ÇEVİRME

Tunada İmar Barışı Ekibi ile konutunuzu İşyerine çeviriyoruz.Barış Yasası ile hiç bir tapu sahibinin muvafakatına gerek olmadan bu mümkün...02582647373